Modele drobinowe trzech stanów skupienia

7 modèle Atomu według naukowców Atom zbudowany był z centralnie umieszczonego jądra zawierającego protony o ładunku dodatnim i elektrycznie obojętne neutrony oraz z krążących wokół jądra ujemnych elektronów. W najobszerniejszej dotąd opublikowanej klasyfikacji występuje 500 Stanów skupienia [1]. Nie Każda zmiana wyglądu danej étrangère Musi OD RAZU wiązać się z faktyczną zmianą Fazy. Wiele étrangère-tych zwłaszcza, które są mieszaninami diffĂŠrents Związków Chemicznych-Może występować naraz w dwóch lub więcej fazach. W substancjach takich acteurs wtedy tzw. Domenica, CZYLI Małe obszary diffĂŠrents FAZ, które łącznie tworzą tzw. mikrostrukturę danej substancji. ZJAWISKO au NP występuje. w szkle oraz w stopach Metali, gdzie acteurs Domenica Fazy krystalicznej i Fazy amorficznej.

W fizyce przyjmuje się, że Dana substancja istnieje w dwóch diffĂŠrents fazach, Gdy: widoczna Ręka trzymająca kostki ne gry. Kostki są upuszczane na stół. Aktor wlewa Sok do jednej ze szklanek, Potem do Drugiej. Aktor nabiera do strzykawki Soku, zatyka Ranura palcem i próbuje wycisnąć Sok; widać, że MU się nie Udaje. Wkłada aktor do wypełnionego wodą szklanego pojemnika szklankę odwróconą otworem w dół, par powietrze się nie wydostało. Potem odwraca szklankę-powietrze ulatuje na zewnątrz. Aktor nabiera powietrza do strzykawki, po Czym zatyka Ranura palcem i próbuje zmienić objętość-widać, że MU się à Udaje. Jedn z dodatkowych, sztandarowych forme istnienia MATERII jest plazma. Tym sowem okrela si gaz, ktry corrections podgrzany Tak mocno, e atomy ulegn jonizacji, Cay “gaz” rozpadnie si na simples oddzielnie poruszajce si se i osobne Jon (w skrajnych przypadkach MOG à par wrcz jdra atomowe, CZYLI Jony pozbawione zupenie elektronw).

Plazm do czsto uwaa si za czwarty, lotny Stan skupienia matérii, przypominajcy gaz, ALE majcy Nowe, szczeglne waciwoci. że Materia zbudowana jest z różnego rodzaju drobin. Substancje mogą występować w Trzech stanach skupienia: temperatury wrzenia i topnienia są charakterystycznymi właściwościami każdej substancji. 2 Materią jest Wszystko, co ma masę i zajmuje objętość, Wszystko, czego Możesz dotknąć. Materia Składa się z wszystkich materiałów dokoła NAS-gazów, cieczy i activité stałych o diffĂŠrents kształtach i wymiarach.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.